Foutmelding

 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /var/www/vhosts/infra-care.eu/httpdocs/includes/file.phar.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (regel 2 van /var/www/vhosts/infra-care.eu/httpdocs/profiles/drupalexp_craft/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (regel 2 van /var/www/vhosts/infra-care.eu/httpdocs/profiles/drupalexp_craft/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (regel 2 van /var/www/vhosts/infra-care.eu/httpdocs/profiles/drupalexp_craft/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (regel 2 van /var/www/vhosts/infra-care.eu/httpdocs/profiles/drupalexp_craft/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in Drupal\gmap\GmapDefaults->__construct() (regel 107 van /var/www/vhosts/infra-care.eu/httpdocs/sites/all/modules/gmap/lib/Drupal/gmap/GmapDefaults.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (regel 6656 van /var/www/vhosts/infra-care.eu/httpdocs/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (regel 6656 van /var/www/vhosts/infra-care.eu/httpdocs/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (regel 6656 van /var/www/vhosts/infra-care.eu/httpdocs/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (regel 6656 van /var/www/vhosts/infra-care.eu/httpdocs/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (regel 6656 van /var/www/vhosts/infra-care.eu/httpdocs/includes/common.inc).
 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (regel 394 van /var/www/vhosts/infra-care.eu/httpdocs/includes/common.inc).

Infra.Care is gespecialiseerd in management & adviserende dienstverlening met betrekking tot vastgoed, huisvesting, onderhoud en geïntegreerde services.

Wij bieden u een geïntegreerd platform van diensten aan waarbij we tijdens de volledige vastgoed-levenscyclus focussen op het op maat adviseren en/of managen van de verschillende stappen binnen uw project.

Infra.Care kan buigen op een ruime ervaring met zowel openbare als private opdrachtgevers. We zijn goed vertrouwd met het functioneren en de beslissingsprocessen van de Belgische overheidsdiensten, van gemeentelijk tot nationaal niveau.

Onze samenwerking met de Arch&Teco Group vormt de hoeksteen van onze performante dienstverlening.

Arch & Teco Group is een geïntegreerde full-service Architecten- en Ingenieursgroep, opgericht in 1976 en gevestigd in Gent, België. De organisatie evolueerde gestaag tot een vooruitstrevende multidisciplinaire onderneming, die heden gespecialiseerd is in elk studie- en adviesonderdeel van het bouwproces: “architectuur en ruimtelijke planning”, “engineering”, “consulting” en “projectmanagement”. De strategie van Arch & Teco Group was en is er steeds op gericht om te groeien in bestaande markten en tegelijkertijd nieuwe zakelijke opportuniteiten te onderzoeken. Dit resulteerde doorheen de geschiedenis in de oprichting van nieuwe business units met bouwgerelateerde activiteiten: restauratie en renovatie, burgerlijke bouwkunde, waterbouwkunde, milieutechnieken, ruimtelijke planning, infrastructuur (wegenis- en rioleringsontwerp), veiligheidscoördinatie en EPB-verslaggeving, Green Building Assessment, consulting en projectmanagement. Op deze wijze werd een one-stop-shop opgebouwd; waarbij alle bouwgerelateerde studie- en adviesdisciplines in huis kunnen worden verricht, en als totaalpakket aan de opdrachtgever kunnen worden aangeboden. De open organisatiestructuur en de integratie van de verschillende patronen van kennis, kunde en ervaring staan daarbij garant voor een multidisciplinaire en holistische aanpak, hetgeen finaal het welslagen van elk project faciliteert.

De werkwijze, expertise en multidisciplinariteit van Arch & Teco Group vormt ook de ideale onderbouw voor 'Design–Build–Finance and Maintain (Manage)'–constructies, alsook voor het opzetten en begeleiden van 'Public – Private Partnerships'.

Voor haar ruime portfolio van kwaliteitsdiensten kan Infra.Care buigen op een hecht team van de Arch&Teco Group van meer dan honderd toegewijde architecten en restauratie-architecten, (burgerlijk) ingenieurs, site engineers, ruimtelijke planners, projectmanagers, consultants, veiligheidscoördinatoren, tekenaars en andere technische en administratieve medewerkers.

Powered by de Arch&Teco Group gaat Infra.Care enthousiast de uitdagende toekomst tegemoet, ervaren door het verleden, en gesterkt door het heden!

Infra.Care staat voor een kwalitatieve en innovatieve organisatie die vertrekt vanuit een intensief en continu kennismanagement om een totale, hoogstaande facilitaire dienstverlening te garanderen.

Het is overduidelijk dat facilitair management meer en meer een cruciale rol inneemt in de strategische keuzes die een onderneming dient te maken. Strategische keuzes moeten inspelen op kansen en bedreigingen die vanuit de markt opkomen. Het facilitaire proces mag daarbij niet passief ondersteunend zijn, maar moet integendeel noodzakelijk actief en voorwaardenscheppend zijn voor het succes van de organisatie.

Infra.Care stelt steeds het creëren van vastgoedgerelateerde meerwaarde voorop, in de breedst mogelijke zin, waarbij wij streven naar de meest optimale economische, facilitaire en ecologische balans. Onze aanpak qua management van uw vastgoedprocessen begeleidt uw verantwoorde en duurzame ontwikkeling.

We zijn er van overtuigd dat een uitgekiende facilitaire strategie en de toepassing ervan een noodzakelijke voorwaarde vormen voor een kwalitatieve bedrijfsvoering. Op die manier vormt de dienstverlening van Infra.Care een rentabiliteitsmotor voor onze klanten.

Infra.Care stelt zich als doel om op een optimale manier de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever te vertalen naar een efficiënte en betrouwbare dienstverlening.

Infra.Care ontleent haar toegevoegde waarde boven de klassieke dienstverlening vooral aan een adequaat proactief antwoord op de toenemende complexiteit van activiteiten en technologische mogelijkheden. Hierbij zijn doelgerichtheid, doeltreffendheid, doelmatigheid, flexibiliteit en kwaliteit van de dienstverlening voor ons van prioritair belang.

Om onze missie concreet in de praktijk of realiteit te materialiseren, steunt Infra.Care op een reeks waarden, die als leidraad doorheen haar organisatie en aanpak lopen.

 

F A C I L I T E R E N  D O O R  O N D E R Z O E K

Faciliteren is (onder)zoeken. Het is een per definitie hermeneutisch denkproces waarbij abstracte benaderingen worden afgewisseld met concrete oefeningen, waarbij experimenten leiden naar betere oplossingen en “thinking outside the box” een zoveel rijkere beleving kan geven. Finaal is een gelegitimeerd resultaat, projectmatig getest op zijn merites, zoveel interessanter dan het 'gratuite shoppen' van het idee van een ander.

 

C O N T E X T   A L S   B A S I S

De basis van elk advies wordt gevormd door de context. Deze omvat 2 evenwaardige componenten. Enerzijds een interne component; de inhoudelijke visie en doelstellingen van de opdrachtgever, zijn gewoonten en gebruiken, kortom zijn eigenheid of zijn wezen. Anderzijds een externe component; de meervoudige fysische omgeving, en haar maatschappelijke realiteit. Beide componenten van de context vormen het vertrekpunt en de onderbouw van elk advies, dat heel bewust met deze context moet omgaan en hierop een antwoord moet bieden.

 

C O M B I N A T I E   V A N   K W A L I T E I T ,  K O S T P R I J S   &   P L A N N I N G

De enige manier om tot een succesvol project te komen is het permanent samen beschouwen van de 3 'key-elements': “kwaliteit”, “budget” en “planning”. Enkel de combinatie van die drie elementen geeft immers een geïntegreerd resultaat dat een breed gedragen welbevinden garandeert. Kwaliteit omvat daarbij het optimaal beantwoorden aan het gevraagde. Budget impliceert het bewaken van de efficiënte aanwending van de beschikbare financiële middelen. Planning tot slot vergt het rigoureus respecteren van de in overleg vastgelegde termijnen.

 

M U L T I D I S C I P L I N A I R E   E N   G E I N T E G R E E R D E   S A M E N W E R K I N G

Hoogwaardige resultaten kunnen slechts voortkomen uit een geïntegreerd samenbrengen van kwalitatieve participanten uit verschillende competentiegebieden. Ten behoeve van dit samenwerken wordt een groot belang gehecht aan een transparante en duidelijke communicatiestrategie; die van bij de start van het project alle stakeholders permanent betrekt en op de hoogte houdt over de doelstellingen en het verloop van een project.

 

G E S T R U C T U R E E R D E   P R O J E C T A A N P A K

Eén 'single point of contact' bundelt en integreert verantwoordelijkheden ten behoeve van de klant. Door het multidisciplinaire karakter van het projectteam worden alle nodige deskundige profielen al bij de aanvang betrokken. Op deze wijze kan van bij het begin een geïntegreerde dienstverlening worden uitgewerkt, die meteen integraal rekening houdt met de vooropgestelde vereisten.

 

D E S K U N D I G H E I D

Naast een gestructureerde projectaanpak moeten alle projectmedewerkers primordiaal over de nodige deskundigheid beschikken, in de uitoefening van hun takenpakket en verantwoordelijkheden. Hiervoor wordt groot belang gehecht aan een doelgerichte rekrutering, worden alle medewerkers voorzien van een doorgedreven en constante bijscholing (in hun onderscheiden vakgebieden) en worden zij uitgerust met een high-tech en up-to-date technische uitrusting, zowel qua hardware als technische software.

 

D U U R Z A A M H E I D   A L S   C O N D I T I O   S I N E   Q U A   N O N

Elk project moet een goed evenwicht voorhouden van ruimtelijke, maatschappelijke, ecologische en economische noden en verwachtingen. Enkel dit evenwicht biedt een garantie voor een kwalitatieve invulling, dat kan gedragen worden door een groot maatschappelijk draagvlak.

K W A L I T E I T S G A R A N T I E   I S O   9 0 0 1

In mei 2003 behaalden alle business units van Arch & Teco Group het ISO 9001 kwaliteitsmanagementcertificaat. Dit certificaat werd intussen reeds 3 maal succesvol hernieuwd in 2006, 2009 en 2012, overeenkomstig de laatste ISO 9001:2008 normen.

 

N E N - 2 7 6 7

Infra.Care maakt gebruik van de norm NEN-2767, een methode om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen.

 

N E N - 2 6 9 9

Infra.Care maakt gebruik van de NEN-2699. Deze geeft de indeling van investerings- en exploitatiekosten van onroerende goederen en hun onderlinge relatie.

I N F R A . C A R E   C V B A
O N  0 4 4 4 . 4 6 4 . 4 9 0  - R P R  G e n t

C O U P U R E  5 5
9 0 0 0  G E N T

T  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 4
F  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 9

W W W . I N F R A - C A R E . E U
C O N T A C T @ I N F R A - C A R E . E U